1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
U skladu s pravom EU-a postoje opća pravila za države članice EU-a u vezi s izdavanjem kratkoročnih viza i primjenom kontrola granica i aktivnošću nadzora granica. EU je također postavila pravila za sprečavanje nezakonitog ulaska. Agencija EU-a Frontex osnovana je 2004. kako bi pomogla državama članicama EU-a u upravljanju vanjskim granicama EU-a. Agencija pruža i operativnu potporu zajedničkim operacijama na granicama na tlu, zraku ili moru. Pod određenim okolnostima države članice EU-a mogu od Frontexa zahtijevati razmještaj brzog interventnog sustava poznatog kao RABIT. Kada djeluju u sastavu Frontexove ili RABIT-ove operacije, države članice EU-a zadržavaju odgovornost za svoja djela i propuste. U 2013. godini Uredba o EUROSUR-u (Uredba (EU) br. 1052/2013) uspostavila je Europski sustav nadzora granica.
Pravna stečevina EU-a o azilu primjenjuje se samo od trenutka kada pojedinac stigne na granicu, uključujući u teritorijalne vode i tranzitne zone (članak 3. st. 1. Direktive o postupcima azila (2013/32/EU)). Za takve zahtjeve članak 6. Direktive navodi detalje pristupanja postupku azila. Članak 6. stavak 1. posebice zahtijeva od država da registriraju zahtjev u roku tri radna dana, odnosno u roku od šest radnih dana ukoliko je zahtjev podnesen nenadležnom tijelu. Članak 6. st. 2. obvezuje države da pojedincima osigura učinkovitu mogućnost podnošenja takvog zahtjeva što je prije moguće. Jamstva Direktive započinju pristupom postupku. Ne primjenjuju se na one koji ne mogu doći do teritorija, granice ili tranzitne zone.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
62 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
65 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM
U kojim zemljama se odobrava najviše azila i međun
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u...
54 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:15 AM
Što je CEAS (Common European Asylum System)?
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog ...
51 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:12 AM
Ženevska konvencija u odnosu na izbjegličku krizu?
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima c...
50 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:11 AM