1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
Prognanici, izbjeglice i povratnici su osobe registrirane u bazama podataka nadležnih tijela za statusna prava izbjeglica, prognanika i povratnika, kojima nije utvrđen prestanak statusa do 1. svibnja 2013. (Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, NN 98/19).
Prema odredbama Zakona o strancima (NN 69/17) moguće je strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji. Slijedom navedenog, kategorije stranih državljana su sljedeće:
a) Prijava kratkotrajnog boravka (turistički boravak) - Kratkotrajni boravak je boravak stranog državljanina do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize.
b) Državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji - Stranci – državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije i njihovi članovi obitelji, kao i članovi obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP
c) Visokokvalificirani državljani trećih zemalja
d) Državljani trećih zemalja
Državljani trećih država su stranci koji nemaju državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) ili Švicarske Konfederacije. Način reguliranja njihova boravka odnosno rada ovisi o tome imaju li odobren stalni boravak na području države članice EGP-a odnosno jesu li članovi obitelji državljana država članica EGP-a, Švicarske Konfederacije ili hrvatskih državljana ili se ne mogu podvesti pod niti jednu od navedenih kategorija.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.