1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
Društvena skupina - skup ljudi koji se nalaze u razmjerno stalnoj i redovitoj interakciji, koja pridonosi razvijanju zajedničkog identiteta, odnosno osjećaja »mi«, osjećaja pripadnosti i razlike prema drugima (»oni«). Razlikuje se od društvenog agregata kao skupa bezimenih i međusobno nepovezanih pojedinaca koji se nalaze istodobno na istome mjestu (kupci, putnici); u kriznoj situaciji (požar u prodavaonici, zastoj u dizalu) društveni se agregat može pretvoriti u društvenu grupu. Primarne (osnovne, intimne) društvene grupe obilježava visok stupanj povezanosti, intimnosti i dugotrajnosti; obično su prostorno omeđene (obitelj, skupina prijatelja, vršnjaka). Najvažnije su za socijalizaciju i imaju znatnu ulogu u sveukupnom životu pojedinca. Sekundarne društvene grupe slabije su povezane; pojedince povezuje određeni interes, ne moraju biti prostorno omeđene, a odnosi među članovima podređeni su izvanjskim ciljevima (politička stranka). Te skupine kraće traju i imaju manju važnost za socijalizaciju od primarnih grupa. Referentne društvene grupe služe kao mjerilo pojedincima za snalaženje u društvu, bilo za vrjednovanje (npr. zauzimanje određenih stavova zbog pripadnosti pojedinoj političkoj stranci) bilo za usporedbu vlastita društvenog položaja s obzirom na položaj u grupi kojoj pripadaju ili bi željeli pripadati. Terapijske društvene grupe oblikuju se kao sekundarne društvene grupe, a ponašaju se kao primarne (npr. grupa liječenih alkoholičara ili ovisnika).
Pripadnost određenoj društvenoj grupi jedan je od pet temelja nabrojanih u članu 1A(2) Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine („Konvencija iz 1951. godine“). To je najmanje pojašnjen temelj i nije definiran u samoj Konvenciji iz 1951. godine. Na nju sve se češće poziva prilikom određivanja izbjegličkog statusa. Države priznaju žene, obitelji, plemena, strukovne grupe i homoseksualce kao lica koja čine određenu društvenu grupu u smislu Konvencije iz 1951. godine. Razvojem ovog temelja uznapredovalo je i razumijevanje definicije izbjeglice u cjelini.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
62 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
65 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM
U kojim zemljama se odobrava najviše azila i međun
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u...
54 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:15 AM
Što je CEAS (Common European Asylum System)?
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog ...
51 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:12 AM
Ženevska konvencija u odnosu na izbjegličku krizu?
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima c...
50 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:11 AM