1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
Ustav Republike Hrvatske u članku 3. zaštitu ljudskih prava određuje kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. Glavom III Ustava jamči se zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te velik broj pojedinačnih prava.
Članak 14. Ustava RH proklamira pravo svakog u Republici Hrvatskoj na Ustavom zajamčena prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju i drugim osobinama. Svi su jednaki pred zakonom. Jamče se, zatim poimence osobne i političke slobode i prava (poput prava na život, zabrane mučenja i prisilnog rada, prava na pravičan sudski postupak, nepovredivost doma, zaštitu osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, slobodu mišljenja i izražavanja misli, savjesti i vjeroispovijedi itd.). Zaštita prava nacionalnih manjina jamči se člankom 15. Ustava, a ona je i detaljno razrađena posebnim Ustavnim zakonom.
Republika Hrvatska ratificirala je i velik broj međunarodnih ugovora na globalnoj i regionalnoj razini, kojima se jamči zaštita i promocija ljudskih prava. Ti ugovori, u koje pripada i šest konvencija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima prema kojima postoji obveza izvještavanja ugovornim tijelima Ujedinjenih naroda, kao i Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, sukladno odredbama Ustava dio su unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona, te ih sudovi mogu i neposredno primjenjivati kad odlučuju o pitanjima koja se tiču zaštite ljudskih prava pojedinaca.
Za provedbu nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih obaveza koje je RH preuzela u području zaštite i promocije ljudskih prava odgovornost pripada cjelokupnom sustav državne vlasti, s posebnim naglaskom na ulogu sudova u njihovoj zaštiti, te nezavisnih institucija.
Tijela u Republici Hrvatskoj koja se bave uspostavom i kontrolom sustava zaštite ljudskih prava su: Hrvatski sabor, Ustavni sud, Pučki pravobranitelj i druge institucije koje štite i promiču ljudska prava. Važnost ljudskih prava i sloboda potvrđena je i ustavnom odredbom prema kojoj, za razliku od uobičajene relativne većine, Hrvatski sabor donosi zakone kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode većinom glasova svih zastupnika (apsolutna većina; dok zakone kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika (kvalificirana većina).
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
62 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
65 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM
U kojim zemljama se odobrava najviše azila i međun
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u...
54 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:15 AM
Što je CEAS (Common European Asylum System)?
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog ...
51 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:12 AM
Ženevska konvencija u odnosu na izbjegličku krizu?
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima c...
50 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:11 AM