1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog okvira koji je konstruiran s ciljem uspostavljanja jedinstvenih standarda sustava azila na razini Europe. Od 1990e, postoji pojačana potreba za raspravom o pitanju azila i imigracije, a potrebno ih je definirati kroz okvir pravnih dokumenata EU.
CEAS sadrži sljedeće komponente:
- Odredbu o odgovornoj zemlji kada je u pitanju razmatranje i odobravanje zahtjeva za azilom
- Zajedničke standarde za pravednu i učinkovitu proceduru odobravanja azila
- Zajedničke minimalne uvjete za primanje tražitelja azila
- Procjenu pravila o prepoznavanju i sadržaju statusa izbjeglica.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
104 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
101 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM
U kojim zemljama se odobrava najviše azila i međun
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u...
81 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:15 AM
Što je CEAS (Common European Asylum System)?
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog ...
86 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:12 AM
Ženevska konvencija u odnosu na izbjegličku krizu?
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima c...
74 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:11 AM