1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u okviru prvostupanjskih odluka i konačnih odluka donesenih na temelju žalbenog postupka ili revizije. U državama članicama EU-a 2018. doneseno je gotovo 582 tisuće prvostupanjskih odluka o zahtjevima za azil te dodatnih 309 tisuća konačnih odluka na temelju žalbenog postupka. Na temelju prvostupanjskih odluka za 217 tisuća osoba odobren je status zaštite, a dodatnih 116 tisuća osoba dobilo je status zaštite nakon žalbenog postupka.
Daleko najveći broj odluka (i prvostupanjskih i konačnih) donesen je u Njemačkoj, što čini gotovo trećinu (31%) ukupnog broja prvostupanjskih odluka i gotovo polovinu (47%) ukupnog broja konačnih odluka donesenih u EU-28 u 2018.
U 2018. 37% prvostupanjskih odluka o azilu u državama skupine EU-28 imalo je pozitivan ishod, tj. odobren je status izbjeglice ili supsidijarne zaštite, ili je odobren boravak zbog humanitarnih razloga. Kad je riječ o prvostupanjskim odlukama, oko 56 % svih pozitivnih odluka u državama skupine EU-28 dovelo je 2018. do odobrenja statusa izbjeglice.
U apsolutnim brojkama, 122 tisuća osoba na temelju prvostupanjske odluke dobilo je 2018. status izbjeglice u državama skupine EU-28, 62 tisuće dobilo je status supsidijarne zaštite i 33 tisuće dobilo je odobrenje boravka zbog humanitarnih razloga. Među državama članicama EU-a najveći udjeli pozitivnih prvostupanjskih odluka u ukupnom broju prvostupanjskih odluka 2018. zabilježeni su u Irskoj (85%) i Luksemburgu (72%). S druge strane, Francuska, Estonija, Španjolska, Latvija, Poljska i Češka zabilježile su stope odbijanja na prvostupanjskoj razini u rasponu od 72% (Francuska) do 89 % (Češka).
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
63 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
65 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM
U kojim zemljama se odobrava najviše azila i međun
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u...
55 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:15 AM
Što je CEAS (Common European Asylum System)?
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog ...
51 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:12 AM
Ženevska konvencija u odnosu na izbjegličku krizu?
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima c...
50 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:11 AM