1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvitka države i društva, od velikog je značaja uspostavljanje odgovarajućeg normativnog i institucionalnog okvira.
U tom smislu Republika Hrvatska je 2013. godine donijela Migracijsku politiku, čiji vrlo važan dio čini Integracijska politika.
Integracija stranaca predstavlja dinamičan, dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca, tako i hrvatskih državljana na posljedice postmigracijskih procesa.
Cilj integracijske politike sastoji se u osiguravanju određenih prava strancima od strane države koji se primarno odnose na pravo na rad, odgovarajući smještaj odnosno stanovanje, obrazovanje, sigurnost i sva ostala pripadajuća prava, dok je stranac dužan konstruktivno i lojalno sudjelovati u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline.
Republika Hrvatska posebnu pažnju pridaje ranjivim skupinama stranaca poput tražitelja azila, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine.
Ured na godišnjoj razini izvještava Vladu Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, kao i o radu Stalnog povjerenstva.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

COVID-19: Je li UNHCR povećao svoje zalihe medicin
Stvaramo zalihe ključnih lijekova i medicinske opreme, uključujući koncentratore...
1162 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Ponedjeljak, Travanj 06 2020, 08:45 AM
COVID-19: „Sprječavanje ili odgađanje izbijanja vi
Prethodne su nam epidemije pokazale koliko je važno od prvoga dana uključiti i s...
513 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Ponedjeljak, Travanj 06 2020, 08:37 AM
COVID-19: Pristup zdravstvenim uslugama ključan je
Voditeljica Sektora za javno zdravstvo UNHCR-a Ann Burton govori o opasnostima k...
633 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Ponedjeljak, Travanj 06 2020, 08:36 AM
Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
834 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
1188 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM