1. Tijana Tešija
  2. Najčešća pitanja
  3. Četvrtak, 09 Siječanj 2020
  4.  Predbilježba putem email-a
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU uđu na zakonit i siguran način, a da pritom ne moraju riskirati živote na opasnim putovanjima.
U EU-u trenutačno je tijeku nekoliko ad hoc programa preseljenja:
- program preseljenja EU-a iz 2015.
- program preseljenja EU-a iz 2016. za sirijske izbjeglice u Turskoj
- preporuka Europske komisije iz 2017.
Program preseljenja EU-a pokrenut je u srpnju 2015. nakon što su se prethodnog mjeseca čelnici i čelnice EU-a dogovorili o preseljenju 22 504 izbjeglice u razdoblju od dvije godine. Vijeće je u srpnju 2015. usvojilo zaključke kojima se određuju pojedinosti tog preseljenja. Više od 24 000 ljudi preseljeno je od ožujka 2019.
Program preseljenja za sirijske izbjeglice u Turskoj uspostavljen je nakon postizanja sporazuma EU-a i Turske u ožujku 2016. U sporazumu se predviđa da će za svakog Sirijca koji bude vraćen u Tursku iz Grčke drugi Sirijac biti preseljen iz Turske u EU. Od ožujka 2019. u okviru tog programa dosad je preseljeno otprilike 21 000 Sirijaca.
U rujnu 2017. Komisija je donijela preporuku kojom se države članice pozivaju da ponude mjesta za preseljenje za 50 000 osoba koje bi bile prihvaćene do 31. listopada 2019. U srpnju 2017. Komisija je predložila uspostavu stalnog okvira EU-a za preseljenje. Za taj bi se novi okvir upotrebljavali zajednički postupci i kriteriji diljem EU-a te bi se njime zamijenila dva postojeća programa preseljenja. U studenome 2017. veleposlanici pri EU-u postigli su dogovor o mandatu za pregovore o nacrtu pravila za taj novi okvir. U tijeku su pregovori s Europskim parlamentom.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Što je program preseljenja izbjeglica?
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU ...
63 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:20 AM
Kakva je integracijska strategija/politika RH?
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospod...
65 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:17 AM
U kojim zemljama se odobrava najviše azila i međun
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u...
54 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:15 AM
Što je CEAS (Common European Asylum System)?
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog ...
51 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:12 AM
Ženevska konvencija u odnosu na izbjegličku krizu?
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima c...
50 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Četvrtak, Siječanj 09 2020, 09:11 AM