'S dolaskom većeg broja Ukrajinaca u zemlju, Hrvatska je pokazala da može brzo reagirati na krizne situacije'