Početkom srpnja kvart Split 3 postao je drugi dom za grupu Ukrajinki koje su bježeći pred užasima rata sigurno utočište i mir pronašle upravo u