Razno

Folder Razno

Dokumenti

default Android aplikacija za učenje jezika Popularno

By Tagged in jezik 4060 preuzimanja

Android aplikacija za učenje jezika

"50 languages" sadrži 100 lekcija koje pružaju početnicima osnovni vokabular. Bez prethodnog znanja, naučit ćete tečno govoriti kratke rečenice u svakodnevnim situacijama u tren oka. Metoda "50 languages" uspješno spaja audio i tekst za djelotvorno učenje jezika.

pdf Argument iz jednakosti u etičkim debatama o imigraciji Popularno

By 2084 preuzimanja

Download (pdf, 178 KB)

Argument iz jednakosti u etičkim debatama o imigraciji.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Marta Krizmanić i Danijela Tatalović u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"Kako bi se lakše povezali svi argumenti i stavovi različitih autora, u ovom radu bit će predstavljena široka slika filozofskog pogleda na imigracije te argumenata za ili protiv otvaranja odnosno zatvaranja granica. Uz navedeno će biti predstavljeni i primjeri. Nadalje, držeći se etičke rasprave, detaljnije će biti obrađen članak Phillipa Colea pod nazivom „Taking moral equality seriously: Egalitarism and immigration controls“ u kojemu su na detaljan način prikazani aspekti egalitarnog argumenta protiv moralnosti imigracijskih kontrola. Također, bit će obrađeni dijelovi znanstvenih članaka Shelley Wilcox i Josepha Carensa u kojima će se pronaći opći oblik egalitarnog argumenta. Također, bit će predstavljen i znanstveni članak Kierana Obermana u kojemu će se moći primijetiti da se argument iz jednakosti bavi i spektrom siromaštva, odnosno jednakosti šansi, u kojem će biti prikazano kako se pronalaze značajni dokazi da je migracija učinkovita u smanjenju siromaštva."

default Audio materijal za djecu bez pratnje Popularno

By 3529 preuzimanja

Audio materijal za djecu bez pratnje

U sklopu Projekta „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“ izrađen je informativni materijal za djecu bez pratnje koji je poslan svim centrima za socijalnu skrb, odgojnim domovima, domovima za djecu te svim drugima koji rade s djecom bez pratnje u Hrvatskoj. Namjera je da se pri prvom kontaktu s djetetom bez pratnje pusti audio snimka, na jeziku koji to dijete razumije. Tako bi se djetetu bez pratnje odmah nakon dolaska u Hrvatsku pružile osnovne informacije, čime bi se olakšao i rad osobama zaduženim za rad s djecom bez pratnje kao i boravak djeci bez pratnje u Hrvatskoj.
Ispod možete naći informativni materijal za djecu bez pratnje izrađen u audio formatu na:
arapskom jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-arapski-final
paštu jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-pastu-final
farsi jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-farsi-final
engleskom jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-engleski-final
hrvatskom jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-hrvatski-finalmp3

pdf Imigracija i diskriminacija Popularno

By 2395 preuzimanja

Download (pdf, 200 KB)

Imigracija i diskriminacija.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Jeannie Baričević i Marija Juričić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"U ovom eseju ćemo prikazati probleme do kojih dolazi kada se govori o imigraciji i diskriminaciji. Prvo ćemo definirati pojam rase zbog lakšeg razumijevanja daljnjeg toka seminarskog rada. Nakon toga ćemo govoriti o kontroli imigracije i rasizmu te u idućem poglavlju o pravu na isključenje. U narednom poglavlju ćemo govoriti o Millerovom i Wellmanovom mišljenju o (ne)dopustivosti diskriminacije, te nakon toga o tome kako prepoznati diskriminaciju i kako riješiti problem diskriminacije. U zadnjem poglavlju „Diskriminacija je problem“ ćemo predstaviti Wellmanov i Millerov stav prema diskriminaciji. Seminarski rad ćemo zaključiti vlastitim stavom prema imigraciji i diskriminaciji."

pdf Imigracija razlog za ograničenje Popularno

By 2477 preuzimanja

Download (pdf, 253 KB)

Imigracija - razlog za ograničenje.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Loris Derenčinović i Anita Huzjak u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"Tema ovoga rada je osvrt na shvaćanja Davida Millera u okviru restrikcije granica država prema imigrantima. Rad obuhvaća analizu argumenata za i protiv otvorenih granica, a jasnije se razrađuju Millerovi argumenti zbog definiranja njegovog stajališta u okviru njegove nacionalističke teorije. U radu se koristimo perspektivama ilegalnih i legalnih imigranata, kao i ekonomskih koji spadaju u posebnu vrstu koju ćemo analizirati kroz rad. Na kraju ćemo spomenuti koja su prava imigranata, odnosno što mogu tražiti od države i gdje bi se trebala postaviti zaštita njihovih prava i do koje mjere."

pdf Integracija imigranata Bartolic i Dusic Popularno

By 1828 preuzimanja

Download (pdf, 905 KB)

Integracija imigranata_Bartolic i Dusic.pdf

Seminarski rad su izradili studentice Livio Bartolić i Tea Dušić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

 

"Sve učestalije imigracije današnjice dovode do ozbiljnih društvenih miješanja koje stvaraju brojne očekivane, ali i neočekivane reakcije. Ustaljeni život zajednice pred priljevom imigranata počinje se klimati te gubiti stabilnost. Mediji i politika stvaraju kaos svim novostima koje prelaze u stvarnost običnog građanina koji se gubi pred mnoštvom informacija o imigrantima. Imigranti ipak bježe od vlastite nezahvalne realnost kako bi pobjegli u dosadno stabilni život boljega svijeta. No, taj svijet je za njih nov, čak i nepoznat, a ljudi toga svijeta prema pridošlicama imaju izgleda baš prema evoluciji ugrađeno nepovjerenje, možemo vidjeti istu reakciju u različitim skupinama iste životinjske vrste. Dužnost je liberalne države da umiri takvu situaciju te da svoje demokratske postavke primjeni novonastaloj situaciji kako bi ponovno vratila život u stabilan položaj. Doduše, takav zadatak nije lak te bi trebalo stvoriti konstruktivnu raspravu o integriranju imigranata Imajući u obzir mnoštvo sastavnica koje ulaze u problematiku tako složene teme kao što je integracija, poput prava imigranta ili prava lokalnog stanovništva; ovaj će seminar pokušati proučiti kakve obaveze država, a kakve pak imigranti trebaju imati da bi se integracija konkretno realizirala."

default iPhone aplikacija za učenje jezika Popularno

By Tagged in jezik 2902 preuzimanja

iPhone aplikacija za učenje jezika

"50 languages" sadrži 100 lekcija koje pružaju početnicima osnovni vokabular. Bez prethodnog znanja, naučit ćete tečno govoriti kratke rečenice u svakodnevnim situacijama u tren oka. Metoda "50 languages" uspješno spaja audio i tekst za djelotvorno učenje jezika.

pdf Kieran Oberman Ljudsko pravo na imigraciju je temeljno ljudsko pravo Popularno

By 1611 preuzimanja

Download (pdf, 213 KB)

Kieran Oberman -Ljudsko pravo na imigraciju je temeljno ljudsko pravo.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Ante Debeljuh i Iva Martinić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"U ovom seminarskom radu nastojali smo prikazati odnos ljudskih prava i prava na migraciju. Analizirali smo argumentaciju filozofa Kierana Obermana čija razmatranja možemo povezati s argumentom iz slobode jer povezuje ljudsko pravo na slobodu imigracije tako što ističe stav da ljudi imaju ljudsko pravo na iseljavanje u druge države."

pdf Kolonizacije i imigracija Popularno

By 2051 preuzimanje

Download (pdf, 228 KB)

Kolonizacije i imigracija.pdf

Seminarski rad je izradio student Dino Musić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"Odnos kolonizacije i imigracije je glavna tema ovog seminara, ako pogledamo da se oboje svodi na naseljavanja određenog prostora, vidimo u početku da postoje neke sličnosti. S druge strane postoji tu i dosta različitosti, a ovaj seminar će pokazati i jedno i druge te zaključiti i opisati kakav je zapravo odnos obojeg."

pdf Moralna odgovornost država i temeljna ljudska prava Popularno

By 1853 preuzimanja

Download (pdf, 272 KB)

Moralna odgovornost država i temeljna ljudska prava.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Luna Marija Bogadi i Petra Strahija u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"U ovom ćemo se seminaru baviti promišljanjima dvaju filozofa politike, koji su dugi niz godina posvetili migracijskim teorijama, točnije, debati otvorenih granica. Joseph Carens i Kieran Oberman, pišući tekstove u kojima zagovaraju otvorenije granice, pozivaju se na moralnu odgovornost, dužnost država i temeljna ljudska prava i interese, argumentirajući zašto bi granice trebale biti otvorenije nego što jesu. Stavove utemeljene na mišljenju kako je svaka država dužna prihvatiti imigrante, a s druge strane prihvatiti iste iz njihova temeljnih ljudskih prava i interesa. Početak seminara bavi se pitanjem moralne dužnosti prihvaćanja imigranata (J. Carens), koje smo razložile u dva poglavlja. Dok, drugu polovicu čine Obermanova mišljenja o pravu na imigraciju kao jednom od temeljnih ljudskih prava."

pdf Odljev mozgova unutar migracijske debate Popularno

By 1829 preuzimanja

Download (pdf, 292 KB)

Odljev mozgova unutar migracijske debate.pdf

Seminarski rad je izradio student Robert Šimonović u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"Uzimajući distributivnu pravdu kao temeljni kriterij mogućeg rješenja, unutar ovoga rada prikazat ćemo specifičan fenomen nazvan „odljev mozgova“ koji pridonosi siromaštvu razvijajućih zemalja, te detaljno prikazati moguća rješenja i razmatranja utvrđena od strane priznatih filozofa politike. Polazeći od liberalnih načela, potrebno je preispitati moguće načine kroz koje legitimne države smiju intervenirati u procesu „odljeva mozgova“ te time ostvariti doprinos u regulaciji spomenutog fenomena, kao i mogućem rješenju siromaštva na globalnoj razini."

pdf Zadaci međunarodnih policijskih organizacija i civilne policije mirovnih snaga UN-a u zaštiti ljudskih prava i sloboda u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i rastuće migracije stanovništva Popularno

By 1676 preuzimanja

Download (pdf, 57 KB)

Gridcin_Zbornik_3_4_2018.pdf

Zadaci međunarodnih policijskih organizacija i civilne policije mirovnih snaga UN-a u zaštiti ljudskih prava i sloboda u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i rastuće migracije stanovništva

Danas u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i rastuće migracije stanovništva pred međunarodnim snagama UN i međunarodnim policijskim organizacijama stoji niz novih složenih zadataka u okviru borbi protiv zločina protiv čovječnosti. U svom radu navodimo razloge rastuće složenosti tih zadataka i karakteriziramo temeljne smjerove djelovanja međunarodnih policijskih organizacija i međunarodnih snaga UN u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i ekstremne migracije stanovništva. Posebice razmatramo problem borbe međunarodnih policijskih organizacija protiv trgovine ženama i djecom.

A.A. Gridčin ; Generalno Tajništvo INTERPOL-a 
E.A. Mukoseeva ; Ekspert za međunarodne projekte 
A.V. Paškevič ; Centar za antiterorizam, Zajednica Neovisnih Država 

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr