Zakoni, strategije

Folder Zakoni, strategije

Dokumenti

pdf Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita Popularno

By 2856 preuzimanja

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je tijelo zaduženo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine, a sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) stoga provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom (osobe kojima je odobrena međunarodnom zaštita).

default Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine Popularno

By 2608 preuzimanja

Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine

default https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html Popularno

By 1781 preuzimanje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

(1) Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

(2) Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

(3) Odluku o godišnjim troškovima školovanja učenika iz stavka 2. ovoga članka donosi osnivač školske ustanove na prijedlog školskoga odbora.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osnivač može, na prijedlog školskoga odbora, donijeti odluku kojom učenika oslobađa obveze plaćanja troškova školarine.

pdf Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima – amandmani Vlade Popularno

By Tagged in amandman, stranci, zakon 2314 preuzimanja

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima – amandmani Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima podnosi sljedeće
A M A N D M A N E

default Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2015 Popularno

By 2243 preuzimanja

Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2015

Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2015

default Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje Popularno

By 2128 preuzimanja

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine

default Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za tražitelje azila azilante i strance pod supsidijarnom Popularno

By 2403 preuzimanja

Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za tražitelje azila azilante i strance pod supsidijarnom

Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za tražitelje azila azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednješkolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih

default Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo Popularno

By 2326 preuzimanja

Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo

Odluka o programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo

default Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima Popularno

By 2103 preuzimanja

Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima

Sustav koji uređuje područje u kojem govorimo o djeci bez pratnje i djeci odvojenoj od roditelja - stranim državljanima u Republici Hrvatskoj, a uvažavajući pritom načelo najboljeg interesa djeteta, temelji se na pristupu prema kojem su kroz organizirani program osigurani prvi oblici pomoći i zaštite djeci bez pratnje, siguran smještaj, psihosocijalna i zdravstvena zaštita, pravna pomoć i siguran povratak u zemlju porijekla.

default Protokol o postupanju u osiguravanju smještaja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom Popularno

By 2141 preuzimanje

Protokol o postupanju u osiguravanju smještaja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

Protokol o postupanju u osiguravanju smještaja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

default Zakon o azilu Popularno

By Tagged in azil, zakon 2531 preuzimanje

Zakon o azilu

Ovim se Zakonom propisuju načela, uvjeti i postupak za odobravanje azila, odobravanje supsidijarne zaštite, odobravanje privremene zaštite, status, prava i obveze tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom, stranaca pod privremenom zaštitom te uvjeti i postupak za poništenje i prestanak azila, supsidijarne i privremene zaštite.

document Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima NN 74/13 Popularno

By 2161 preuzimanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima NN 74/13

Izmjene i dopune Zakona o strancima.

document Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Popularno

By 2628 preuzimanja

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Ovim se Zakonom propisuju načela, uvjeti i postupak odobrenja međunarodne zaštite i privremene zaštite, status, prava i obveze tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom, stranaca pod privremenom zaštitom te uvjeti i postupak poništenja i prestanak azila, supsidijarne i privremene zaštite.

document Zakon o strancima NN130/11 Popularno

By 2345 preuzimanja

Zakon o strancima NN130/11

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr