Uloga dekoncentrirane državne uprave u području migracije i integracije: put naprijed

Migracije su neminovna pojava od najranije povijesti sve do suvremenog doba, te predstavljaju temelje na kojima je izgrađen današnji svijet.

Uglavnom razvijene države poticale su dolazak migranata koji su pozitivno utjecali na tržište rada. U posljednjih nekoliko desetljeća razvijene zemlje smanjile su mogućnosti legalne imigracije, dok su s druge strane krizna žarišta diljem svijeta generirala migracijske i izbjegličke krize, a raste i želja za životom u bogatijim i razvijenijim društvima. Povremeno, zbog događanja poput migrantske krize u Europi 2015. i 2016. godine, postaju najaktualnije pitanje kojim se bave brojni subjekti od pojedinaca, preko država do međunarodnih organizacija. Ivan Lopižić i Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Danas postoji nekoliko političkih stranaka u državama članicama Europske unije koje u svojim programima proklamiraju vrlo negativan stav prema migrantima i daljnjoj imigraciji, a u nekim državama to su vladajuće stranke. U ovisnosti o vremenu, prostoru i kontekstu migracije se različito doživljavaju, analiziraju i shvaćaju. Velika migrantska kriza u Europi 2015. i 2016. godine pokazala je kako je Europska unija nespremna za velike migracije, te da mnoge države, uključujući Hrvatsku, nemaju službene migracijske politike. Spomenuta kriza razotkrila je i neke druge slabosti osim same odsutnosti službenih politika, te je ukazala je na uznapredovanu radikalizaciju društvene i političke scene u pojedinim državama, slabu primjenu integracijskih politika, nerazumijevanje izazova i neshvaćanje potreba drugih i “drugačijih” te “prebacivanje” bavljenja pitanjima migracija gotovo potpuno u okvire sigurnosne politike. Ovaj rad nudi analizu navedenih izazova vezano uz faze postupanja tijekom krize, odluke glavnih aktera i prijedloge unapređenja postojećih politika i shvaćanja izazova migracija.

Link na dokument.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr