Kategorija: Integracija

Predložene aktivnosti trebaju biti razvijene u suradnji sa ženama migrantima. Vrste akcija koje se financiraju uključuju:

Praktični treninzi, radionice, aktivnosti međusobnog učenja, sheme mentorstva, aktivnosti vršnjačkih grupa koje poboljšavaju socijalnu i ekonomsku integraciju žena migranata i razmjenjuju znanje o uspješnim pristupima

Dostizanje i osnaživanje posebno ranjivih skupina žena migranata s ograničenim radnim iskustvom ili nikakvim radnim iskustvom i obraćanje pažnje na to kako se nekoliko oblika diskriminacije mogu međusobno ojačati i utjecati na žene migrante

Financirani projekti mogu biti veći ili manji, kako u pogledu proračuna, tako i u broju partnera. Projekti koji uključuju migrantske organizacije su posebno dobrodošli, kao i partnerstva koja uključuju organizacije s malo iskustva u integraciji kako bi mogle imati koristi od znanja i prakse razvijenih od strane iskusnih organizacija.

Više informacija dostupno je na EU portalu za financiranje. Rok za prijavu je 30. siječnja 2020. do 17:00.

Europska komisija prima prijedloge za financiranje putem Fonda za azil, migracije i integraciju kako bi podržala socijalnu i ekonomsku integraciju žena migranata. Ovaj poziv za financiranje promovirat će interakciju žena migranata i sudjelovanje u društvenom i političkom životu i / ili podržati njihovu održivu integraciju na tržište rada.

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split, Hrvatska.

info@irh.hr

Prijava na newsletter

Primajte nove članke