Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1

Ovaj se Poziv, ukupne vrijednosti od 110.150.000,00 kn, planira u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'', financiranog putem Europskog socijalnog fonda (ESF). Rok za dostavu prijava je 18. travnja 2018.

Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina, između ostalih i .....

  • djeca bez pratnje – strani državljani (odnosi se na djecu u dobi do 18. godine života koja nisu državljani Republike Hrvatske, nalaze se izvan svoje zemlje podrijetla ili  prebivališta bez pratnje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika) ili druge osobe kojoj je zakonski zastupnik povjerio dijete na pravno valjani način, a u Republici Hrvatskoj borave nezakonito ili kao tražitelji azila)

  • osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom - odnosi se na osobe u statusu azilanta  ili stranca pod supsidijarnom zaštitom

     

Više...

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr