Hrvatska je do sada prihvatila oko 16.000 izbjeglica iz Ukrajine, među kojima je najveći broj žena i djece, pružajući im utočište i prvu podršku u lokalnim zajednicama diljem zemlje. Ipak, kako vrijeme prolazi, postajemo svjesniji izazova i potrebe za dugoročnim planovima integr...