Integracija stranaca u hrvatsko društvo

U okviru zakonitih migracijskih kretanja Republika Hrvatska državljanima zemalja članica Europske unije, kao i državljanima trećih zemalja, odnosno strancima, omogućuje izobrazbu, rad i trajno nastanjivanje na svom teritoriju.

Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvitka države i društva, od velikog je značaja uspostavljanje odgovarajućeg normativnog i institucionalnog okvira.
U tom smislu Republika Hrvatska je 2013. godine donijela Migracijsku politiku, čiji vrlo važan dio čini Integracijska politika.
 
Integracija stranaca predstavlja dinamičan, dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca, tako i hrvatskih državljana na posljedice postmigracijskih procesa.
Cilj integracijske politike sastoji se u osiguravanju određenih prava strancima od strane države koji se primarno odnose na pravo na rad, odgovarajući smještaj odnosno stanovanje, obrazovanje, sigurnost i sva ostala pripadajuća prava, dok je stranac dužan konstruktivno i lojalno sudjelovati u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline.
Republika Hrvatska posebnu pažnju pridaje ranjivim skupinama stranaca poput tražitelja azila, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine.
Ured na godišnjoj razini izvještava Vladu Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, kao i o radu Stalnog povjerenstva.
 
Ravnatelj Ureda mr.sc. Branko Sočanac je Nacionalna kontakt osoba za integraciju te je član mreže nacionalnih kontakt osoba, koja se sastaje jednom godišnje u Bruxellesu.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr