Kategorija: Integracija

Politike migracija

U prvome predavanju ciklusa slušatelji su upoznati s lepezom pitanja koja se otvaraju u političkoj filozofiji, a u vezi s migracijama. Polazeći od izvora o političkofilozofijskoj analizi izbjeglica u filozofiji H. Arendt i G. Agambena, izlaganje je imalo za cilj lociranje žarišnih točki političke teorije na kojima se razvija argumentacija u vezi s pitanjem migracija. Te točke su teorije ljudskih prava i teorije države. S obzirom na interes slušatelja za sudjelovanje u raspravi, možemo potvrditi kako je ova tema ukazala na značaj i provokativnost teme migracija u suvremenoj političkoj filozofiji. Poseban interes je polučilo pitanje o granicama artikulacije političkih stavova (konkretnije, pitanje o opravdanosti zagovaranja protuimigrantskih politika u liberalnoj demokraciji). Predavanje je održala izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš.

Etika migracija

Predavanje o etici migracija imalo je za cilj uvesti slušatelje u najistaknutije teorije i argumente o pravu na migraciju, ali i pravu na isključivanje, odnosno neprihvaćanje imigranata. Komparativnim prikazivanjem argumenata omogućava se njihova preglednost i lako lociranje mjesta razilaženje, posebice s obzirom na odnos prema pojedinim ljudskih pravima. Fokus je stavljen na libertarijanistički, utilitaristički i egalitaristički argument o pravu na migraciju, te na argumente o pravu na isključivanje, odnosno ograničavanje migracija koji naglašavaju održavanje (opće i političke) kulture, ekonomskog standarda, sigurnosti, samoopredjeljenja i demokracije. Slušatelji su aktivno sudjelovali u analizi argumenata i pružanju primjera. Posebnu pozornost je privukao egalitaristički argument u formulacijama J. Carensa. Predavanje je održala asistentica Anita Lunić.

 

Metodologija istraživanja migracija

Predavanje o metodologiji istraživanja migracija fokusiralo se na kvantitativne metode istraživanja korištene u istraživanjima o stavovima prema migracijama. Upućivanje studenata u sociološke metode nadopunilo je metodološka znanja o istraživanju i pristupima migracija u društvenim znanostima. Predavanje su održali red. prof. dr. sc. Renata Relja i Toni Popović, dok je Anita Lunić ponudila dodatna objašnjenja u vezi s ciljevima, metodom i ograničenjima provedenoga istraživanja.  Ovo je predavanje bilo zanimljivo studentima sociologije s obzirom na to da su se upoznali s načinima oblikovanja istraživačkih pitanja i s granicama i mogućnostima interpretacije rezultata, te studentima humanističkih znanosti koji su se upoznali s načinima provođenja sociološkog istraživanja.

Umjetnosti i migracije

Svrha posljednje teme ciklusa je bila upoznati studente s tipovima i značajkama oblikovanih narativa o migracijama i izbjeglištvu u suvremenoj kinematografiji i performativnoj umjetnosti. Uz upoznavanje s karakteristikama i transformacijama koje se daju detektirati u formuliranju diskursa o migracijama u umjetničkim djelima, studentima je približena i metodologija ove vrste istraživanja. O filmu i imagologiji je održala prvo predavanje Paula Jurišić, dok će predavanje o performativnoj umjetnosti održati Anita Lunić.

U Splitu je tijekom studenog i prosinca održan Ciklus predavanja o politici migracija, etici migracija, umjetnosti i migracijama te metodologiji istraživanja migracija održali su Marita Brčić Kuljiš (politike migracija), Anita Lunić (etika migracija), Renata Relja i Toni Popović (metodologija istraživanja migracija u društvenim znanostima), suradnici na projektu Izgradnja društva dobrošlice, kojeg provodi Udruga „MI“- Split uz financijsku podršku UNHCR Hrvatska. Na predavanju o umjetnosti i migracijama gostovala je doktorandica Filozofskog fakulteta u Splitu, Paula Jurišić. Sažetke predavanja pripremila je Anita Lunić.

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split, Hrvatska.

info@irh.hr

Prijava na newsletter

Primajte nove članke