Razvoj sustava azila

 

Hrvatska je država potpisnica Konvencije iz 1951. (Konvencija o statusu izbjeglica) i njezinog Protokola iz 1967. koji se odnosi na status izbjeglica. Hrvatska je također stranka drugih relevantnih međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima.

Hrvatsko zakonodavstvo s područja azila i migracija u skladu je s međunarodnim načelima i pravnom stečevinom EU. Od 2003. UNHCR blisko surađuje s hrvatskom vladom u njezinim naporima za daljnjim poboljšanjem Zakona o azilu (2004., 2007. te izmjene i dopune u 2010.).

 

Odjel za strance i azil Ministarstva unutarnjih poslova odgovoran je za utvrđivanje statusa izbjeglica u prvom stupnju, dok su upravni sudovi (u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci) potpuno neovisni organi odlučivanja u drugom stupnju.

 

Nadzorna uloga UNHCR-a u Hrvatskoj u odnosu na poštivanje odredbi Konvencije o statusu izbjeglica prepoznata je u nacionalnom zakonodavstvu (Zakon o azilu, NN 79/07 i NN 79/07 i 88/10). Odjel za pružanje zaštite UNHCR-ova Ureda u Hrvatskoj pruža savjete hrvatskoj vladi o izbjegličkom pravu te pravu i strategijama azila kako bi se ostvario daljnji razvoj hrvatskog sustava azila. UNHCR Hrvatska također pruža savjete odvjetnicima, nevladinim organizacijama i mnogim drugima koji potom organiziraju programe obuke o nizu pitanja za one koji izravno rade s tražiteljima azila i izbjeglicama. UNHCR Hrvatska redovito provodi analize i istraživanja kako bi pridonio razvoju politika vezanih za sustav azila.

 

Prema potrebi Ured UNHCR-a u Hrvatskoj svojim suradnicima u Vladi Republike Hrvatske iznosi relevantne i zabrinjavajuće situacije i problematiku.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr