Poticanje integracije

Lokalnu integraciju UNHCR smatra dinamičnim i višeslojnim dvosmjernim procesom koji vodi do punog i ravnopravnog sudjelovanja u društvu domaćina. Konvencija o statusu izbjeglica navodi niz socio-ekonomskih i zakonskih prava potrebnih za uspješnu integraciju.

Ovo između ostalog uključuje slobodu kretanja, pristup obrazovanju i tržištu rada, pristup državnoj pomoći, mogućnost stjecanja vlasništva i - dugoročno - mogućnost stjecanja državljanstva.

 

Kao zemlja domaćin za više od 400,000 izbjeglica tijekom ratnog razdoblja 1991. -1995., Hrvatska je relativno nova zemlja azila za izbjeglice koji dolaze izvan regije te je prvi izbjeglički status odobren 2006. Od tada pa sve do kraja travnja 2013. ukupno je 88 osoba dobilo zaštitu, od kojih 50 izbjeglički status, a daljnjih 38 supsidijarnu zaštitu. Izbjeglice, koje se u nacionalnom zakonodavstvu nazivaju i 'azilanti', dolaze iz zemalja koje uključuju Afganistan, Rusku Federaciju, Gruziju, Pakistan, Uzbekistan, Kongo i Siriju.

 

Kako izbjeglice, tako i osobe kojima je dodijeljena supsidijarna zaštita, suočavaju se s određenim poteškoćama u ostvarivanju prava zajamčenih hrvatskim zakonodavstvom, u skladu s europskim standardima i standardima Konvencije o statusu izbjeglica. UNHCR provodi programe pomoći izbjeglicama koji se odnose na njihovo uključivanje u odgojno-obrazovni, društveni, kulturni i politički sustav Hrvatske te pruža podršku u pronalaženju njihova zaposlenja i stambenih rješenja.

 

UNHCR pomaže državnim tijelima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima u integraciji izbjeglica i njihove djece u Hrvatskoj, a osobito podržava inicijative koje se bave prevladavanjem jezičnih barijera, pristupom zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju i sudjelovanjem u životu zajednice kroz sportske i druge lokalne aktivnosti u slobodno vrijeme. UNHCR podržava dva drop-in centra za izbjeglice u čemu je potpomognut stručnjacima i mrežom volontera koji pružaju podršku u svim aspektima svakodnevnog života.

 

U promicanju integracije izbjeglica, UNCHR se u Hrvatskoj zalaže za razvoj relevantnih obrazovnih i zdravstvenih politika i zakonodavstva te strategija socijalne skrbi i zapošljavanja. On također lobira za uspostavu samodostatnih programa za izbjeglice u Hrvatskoj jer mnogi od njih nisu u mogućnosti uzdržavati se nakon isteka dvogodišnjeg razdoblja integracije koje sponzorira država.

Izvor: unhcr.hr

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr